Miljö

På SRT Svensk Rörtjänst AB arbetar på ett miljöriktigt sätt och använder material med minsta möjliga miljöpåverkan.

Detta vill vi åstadkomma genom att:

  • Engagera samtliga inom företaget i miljöfrågor genom målinriktat ledarskap och utbildning.
  • Uppnå eller överträffa lagar, förordningar och andra krav inom miljöområdet.
  • Styra verksamheten med ett väl fungerande miljöledningssystem för att uppnå uppställda mål.
  • Återvinna överblivet och demonterat material.
  • Arbeta med ständiga förbättringar av miljöprestanda.
  • Aktivt samarbeta i miljöfrågor med kunder, leverantörer och andra intressenter.